رسانه های ذخیره ساز اطلاعات
رسانه های ذخیره سازی اطلاعات
HPE StoreEver MSL2024 and MSL4048 Tape Libraries
سیستمهای ذخیره سازی از نوع TAPE
MSL4048
MSL2024
Technical Specifications
LTO-7 Ultrium 15000
LTO-6 Ultrium 6250
LTO-5 Ultrium 3280
LTO-5 Ultrium 3000
LTO-4 Ultrium 1840
LTO-4 Ultrium 1760
LTO-7 Ultrium 15000
LTO-6 Ultrium 6250
LTO-5 Ultrium 3280
LTO-5 Ultrium 3000
LTO-4 Ultrium 1840
LTO-4 Ultrium 1760


Drive Technology
(Two (Ultrium 3280, 1840) or up to 4 (Ultrium 15000, 6250, 3000, 1760
(One (Ultrium 3280, 1840) or up to 2 (Ultrium 15000, 6250, 3000, 1760
Maximum Number of Drives
4824Number of Slots
8Gb Native Fibre Channel
4Gb Native Fibre Channel
6Gb/sec SAS
3Gb/sec SAS
8Gb Native Fibre Channel
4Gb Native Fibre Channel
6Gb/sec SAS
3Gb/sec SAS
Drive Interface
(288TB (LTO-7
(120TB (LTO-6
(72TB (LTO-5
(38.4TB (LTO-4
(144TB (LTO-7
(60TB (LTO-6
(36TB (LTO-5
(19.2TB (LTO-4
Maximum Capacity : Native
(300TB (LTO-6
(150TB (LTO-6
(Maximum Capacity : Compressed (2.5:1
(144TB (LTO-5), 76.8TB (LTO-4
(72TB (LTO-5) , 38.4TB (LTO-4
(Maximum Capacity : Compressed (2:1
(4.32TB/hr (four 15000
(2.3TB/hr (four 6250
(1.0TB/hr (two 3280
(2.0TB/hr (four 3000
(864GB/hr (two 1840
(1.1TB /hr (four 1760
(2.16TB/hr (two 15000
(1.15TB/hr (two 6250
(504GB/hr (one 3280
(1.0TB/hr (two 3000
(432GB/hr (one 1840
(576GB/hr (two 1760 
Maximum Transfer Rate : Native