HP XP7 Storage System H6F99A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

سازمان شما تحمل پذیرش هیچگونه خرابی و از دسترس خارج شدن را ندارد. به همین دلیل است که شما نیاز دارید ذخیره سازی ضد گلوله برای ماموریتهای حیاتی برای سازمان که با زیرساختهاهمگرا باشد تهیه نمائیم که با حفظ دسترسی ثابت خود به اطلاعات و داده ها حتی در صورت بروز فاجعه ، سازمان را پشتیبانی نماید . عملکرد بالا ،مقیاس پذیری آنلاین ، پلت فرم سخت افزاری با جایگزینی آنلاین تمامی قطعات با قابلیت تکرار داده ها  ،یکپارچه سازی شده با راه حلهای خوشه بندی (Clustering) برای تداوم کسب و کار موجب انتخاب  XP P9500 می گردد .

ظرفیت
6.8PB Raw , 5.9PB Useable , 247PB External Storage , Maximum Supported Capacities
مشخصات درایو
2304SFF SAS or (1152) LFF SAS or (384) SFF SAS/SSD or (192) Flash Module SAS , Maximum Quantities Supported Media Formats , HP XP7 supports combining multiple media formats in the same system
رابط میزبان
16Gb/8 Gb Fibre Channel (96) Ports or 8Gb Fibre Channel (192) Ports or 8Gb FICON (176) Ports or 10Gb FCoE (176) Ports Supported
ویژگیهای در دسترس
All active components are redundant, and hot-swappable
حافظه پنهان (Cash)
2TB , Maximum Supported Capacity. Includes up to 80 GB of Shared Memory

لطفا برای دریافت مشاوره و قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید :88750650

ذخیره ساز شبکه

HP XP P9500 Disk Array AV399A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دیتا سنتر شما در حوزه هایی که بصورت ضریب اطمینان بسیار بالا از قابل دسترس بودن ، نیاز به نصب ، راه اندازی و راهبری دارد . راه حلهای پیشرفته ایجاد سایتهای پشتیبان در موقع بروز حوادث غیر مترقبه با یک وضعیت تثبیت بسیار بالا و ارائه کردن TCO که پائین ترین ریسک و بالاترین سطح از محافظت دیتا می باشد . ترکیب منحصر بفردی از فن آوری های مجازی سازی از در مواقع بروز حوادث مترقبه و تثبیت بالای زمان دسترسی (99.9999%) در سال ضامن یک عملکرد بینظیر از سری ذخیره ساز XP7000 می باشد .

ظرفیت
2PB Raw , 1.76PB Useable , 255PB External Storage , Maximum Supported Capacities
مشخصات درایو
2304SFF SAS or (1152) LFF SAS or (192) Flash Module SAS , Maximum Quantities Supported Media Formats
رابط میزبان
8Gb Fibre Channel (160) Ports or 8Gb FICON (160) Ports or 10Gb FCoE (80) Ports Supported
ویژگیهای در دسترس
All components redundant
حافظه پنهان (Cash)
1TB , Maximum Supported

لطفا برای دریافت مشاوره و قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید :88750650

ذخیره ساز شبکه