موارد جدید در MSA 2040 : معرفی دو درایو جدید 

  • هارد درایو مربوط به MSA با ظرفیت 900GB با مشخصه  12G SAS 7.2K LFF MDL 
  • هارد درایو مربوط به MSA با ظرفیت 4TB با مشخصه 7.2K LFF MDL

HPE MSA 2040 Energy Star SAN Dual Controller SFF Storageمشخصات فنی MSA 2040 با پارت نامبر K2R80A

48TB Raw Supported
Capacity
24SFF SAS/MDL SAS/SSD
Drive description
16Gb /8 Gb Fibre Channel/1 GbE /10 GbE iSCSI (4) Ports per controller Included
Host interface 
Two MSA 2040 SAN Controller
Storage controller
HPE MSA 2040 Energy Star LFF Disk Enclosure or D2700 2.5-inch disk enclosure
Storage expansion options
Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS
Clustering support
Yes
SAN backup support
Yes
Systems Insight Manager support
Microsoft Windows Server 2012 , Microsoft Windows 2008 , Microsoft , Windows Hyper-V
 Red Hat Linux , SUSE Linux , VMware ESXi 5.x, VMware ESXi 6.x
Compatible operating systems
2UForm factor
Pre-Config array with (2) MSA 2040 SAN Controllers in a Small Form Factor (SFF) Chassis - 12 drive bay Chassis
Differentiator

قیمت : قیمتهادر حال بروز رسانی میباشد لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید. 

HPE MSA 2040 Energy Star SAN Dual Controller LFF Storage


مشخصات فنی MSA 2040 با پارت نامبر K2R79A

96TB Raw Supported
Capacity
12LFF SAS/MDL SAS/SSD
Drive description
16Gb /8 Gb Fibre Channel/1 GbE /10 GbE iSCSI (4) Ports per controller Included
Host interface 
Two MSA 2040 SAN Controller
Storage controller
HPE MSA 2040 Energy Star LFF Disk Enclosure or D2700 2.5-inch disk enclosure
Storage expansion options
Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS
Clustering support
Yes
SAN backup support
Yes
Systems Insight Manager support
Microsoft Windows Server 2012 , Microsoft Windows 2008 , Microsoft , Windows Hyper-V
 Red Hat Linux , SUSE Linux , VMware ESXi 5.x, VMware ESXi 6.x
Compatible operating systems
2UForm factor
Pre-Config array with (2) MSA 2040 SAN Controllers in a Large Form Factor (LFF) Chassis - 12 drive bay ChassisDifferentiator

قیمت : قیمتهادر حال بروز رسانی میباشد لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.