HPE StoreOnce 3100 System


سیستم StoreOnce سری 3100، قادر به ارائه‌ی راهکاری با 5.5 ترابایت فضای ذخیره سازی قابل استفاده (8 ترابایت خام) و آنهم با سرعت 6.4 ترابایت بر ثانیه (با بهره مندی از کاتالیست HPE StoreOnce) می‌باشد.

1U Rack
Form Factor
8TB(Total capacity (raw
5.5TB(***Total capacity (usable
1.6TB/hour(Write performance (max
6.4TB/hour(Catalyst performance (max
8Max fan-in/backup targets

HPE StoreOnce 3520 System


سیستم StoreOnce سری 3520 قادر به ارائه‌ی راهکاری مقیاس پذیر از 7.5 تا 15.5 ترابایت ظرفیت قابل استفاده (12 تا 24 ترابایت خام) با سرعت 12.7 ترابایت بر ساعت (با بهره مندی از کاتالیست HPE StoreOnce) می‌باشد.

2U Scalable Rack
Form Factor
Up to 24 TB
(Total capacity (raw
Up to 15.5 TB
(***Total capacity (usable
4.6TB/hour(Write performance (max
12.7TB/hour(Catalyst performance (max
24Max fan-in/backup targets


HPE StoreOnce 3540 System


سیستم StoreOnce سری 3540 قادر به ارائه‌ی راهکاری مقیاس پذیر از 15.5 تا 31.3 ترابایت ظرفیت قابل استفاده (24 تا 48 ترابایت خام) با سرعت 26.7 ترابایت بر ثانیه (با بهره مندی از کاتالیست HPE StoreOnce) می‌باشد.

2U Scalable Rack
Form Factor
Up to 48 TB
(Total capacity (raw
Up to 31.5 TB
(***Total capacity (usable
4.6TB/hour(Write performance (max
12.7TB/hour(Catalyst performance (max
24Max fan-in/backup targets

HPE StoreOnce 5100 System

اچ پی StoreOnce 5100 یک سیستم مقرون بصرفه بای بکاپ گیی مبتنی بر دیسک با مقیاس پذیری بالا به همراه تکنولوژی حذف رکوردهای تکراری در بلند مدت ، در محل نگهدای اطلاعات و یا سایتهای داده که به جهت زمان وقوع حوادث غیر مترقبه پیش بینی و ایجاد شده اند مثمر ثمر خواهد بود . این دستگاه قادر به تبدیل شدن به مقصد پشتیبانگیری برای 50 مرکز یا شعبه می باشد . دستگاه پشتیبانگیری 5100 با مقیاس پذیری بالا (از 36TB تا 216TB) و سرعت پشتیبانگیری 26.7TB در ساعت به جهت محافظت بیش از 106.8TB در کمتر از 4 ساعت یک تجهیز فوق العاده برای مراکز داده ای حساس خواهد بود. 

2U Scalable Rack
Form Factor
Up 288 TB
(Total capacity (raw
Up to 216 TB
(***Total capacity (usable
13.8TB/hour(Write performance (max
26.7TB/hour(Catalyst performance (max
24Max fan-in/backup targets


HPE StoreOnce 5500 Systemاچ پی StoreOnce 5500 یک سیستم مقرون بصرفه بای بکاپ گیی مبتنی بر دیسک با مقیاس پذیری بالا به همراه تکنولوژی حذف رکوردهای تکراری در بلند مدت ، در محل نگهدای اطلاعات و یا سایتهای داده که به جهت زمان وقوع حوادث غیر مترقبه پیش بینی و ایجاد شده اند مثمر ثمر خواهد بود . این دستگاه قادر به تبدیل شدن به مقصد پشتیبانگیری برای 50 مرکز یا شعبه می باشد . دستگاه پشتیبانگیری 5500 با مقیاس پذیری بالا (از 36TB تا 864TB) و سرعت پشتیبانگیری 37.7TB در ساعت به جهت محافظت بیش از 150TB در کمتر از 4 ساعت یک تجهیز فوق العاده برای مراکز داده ای حساس خواهد بود. 

7to 22U Scalable Rack
Form Factor
Up 1120 TB
(Total capacity (raw
Up to 864 TB
(***Total capacity (usable
20.4TB/hour(Write performance (max
37.7TB/hour(Catalyst performance (max
50Max fan-in/backup targets

HPE StoreOnce 6100 System


سری 6500 از سیستم StoreOnce که مختص به مراکز داده ای سازمانی می‌باشد، فضای ذخیره سازی 120 ترابایت raw ( هفتادو دو ترابایت قابل استفاده) تا 2240 ترابایت خام (1728 ترابایت قابل استفاده) را در اختیار شما قرارد هد. کاتالیست اختصاصی در StoreOnce از مزیتی همچون کاهش تعداد طبقات ذخیره سازی و مدیریت محیط‌های بزرگ برخوردار می‌باشد.Provided in a 42U rack
Form Factor
Up to 2240 TB
(Total capacity (raw
Up to 1728 TB
(***Total capacity (usable
151TB/hour(Write performance (max
184TB/hour(Catalyst performance (max
384Max fan-in/backup targets